Konstutställning Joy 22.2.-12.3.2024 .Utställningen innehåller 62 verk av 22 konstnärer.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Joy-2024-affisch-mob1953-2-724x1024.png

Bilder på verken i utställningen

Vi håller två utställningar per år, en sommar- och en vinterutställning. Före utställningen skickar vi info per e-post till alla medlemmar. I infot kan du läsa om utställningen eventuellt har ett tema, tidpunkt för utställningen och om det är en jurybedömd utställning (en utomstående person väljer bland inlämnade arbeten vilka som kommer med i utställningen).

Den förra utställningen hölls 24.5.-13.6.2023 i Hangö Stadhusgalleriet . I utställningen deltog 25 konstnärer med 67 arbeten.

Se råd till den som deltar i utställningar nedan.